WIP Moving constants to a json file

This commit is contained in:
Ozbolt Menegatti 2019-09-16 18:36:25 +02:00
parent d2338283aa
commit 44ef555b56

21
constants.json Normal file
View File

@ -0,0 +1,21 @@
{
"prevod_locations": [
"pomen > vecjez",
"pomen > skladenjske_skupine > skladenjska_struktura > kolokacije > vecjez",
"pomen > stalne_zveze > stalna_zveza > vecjez",
"skladenjske_zveze > skladenjska_zveza > vecjez",
"frazeoloske_zveze > frazeoloska_enota > vecjez",
"pomen > podpomen > skladenjske_skupine > skladenjska_struktura > kolokacije > vecjez"
],
"zgledi_locations": [
"zgledi > vecjez",
"zgledi"
],
"oznake": {
"podrocje": ["administracija", "antropologija", "arheologija", "arhitektura", "astrologija", "astronomija", "avtomobilizem", "biblično", "bibliotekarstvo", "biologija", "-- anatomija", "-- biokemija", "-- botanika", "-- paleontologija", "-- zoologija", "ekonomija", "-- industrija", "-- ribištvo", "-- rudarstvo", "-- šolstvo", "-- trgovina", "-- turizem", "-- zdravstvo", "-- metalurgija", "-- živilska industrija", "elektrika", "elektronika", "filozofija", "finance", "fizika", "fotografija", "geografija", "-- ekologija", "-- geologija", "-- geodezija", "-- meteorologija", "-- mineralogija", "-- petrografija", "glasba", "gradbeništvo", "heraldika", "jezikoslovje", "kemija", "kmetijstvo", "-- čebelarstvo", "-- gozdarstvo", "-- poljedelstvo", "-- sadjarstvo", "-- vinogradništvo", "-- vrtnarstvo", "konjeništvo", "kulinarika", "letalstvo", "literarna teorija", "-- književnost", "-- pesništvo", "lovstvo", "matematika", "-- geometrija", "-- statistika", "medicina", "mehanika", "mitologija", "moda", "obrtništvo", "-- čevljarstvo", "-- dimnikarstvo", "-- kamnoseštvo", "-- mizarstvo", "-- optika", "oglaševanje", "politika", "pomorstvo", "pošta", "pravo", "psihologija", "računalništvo", "religija", "sociologija", "šport", "tekstil", "telekomunikacije", "-- radiotelevizija", "-- radio", "-- telefonija", "-- televizija", "tiskarstvo", "transport", "-- cestni promet", "-- tovorni promet", "-- zračni promet", "-- železnica", "umetnost", "uprizoritvene umetnosti", "-- film", "-- gledališče", "-- ples", "-- balet", "veterina", "vojska", "zavarovalništvo", "zgodovina"],
"stilne": ["registrske", "-- narečno", "-- sleng", "-- v otroškem govoru", "-- neformalno", "-- formalno", "-- v jeziku mladih", "-- v govoru", "-- v pogovoru", "-- nenevtralno", "konotacijske", "-- šaljivo", "-- ironično", "-- vulgarno", "-- slabšalno", "-- žaljivo", "-- grobo", "-- ljubkovalno", "pragmatične", "-- pregovor", "-- kot pozdrav", "-- kot kletvica", "-- kot žaljivka", "-- kot gesta", "-- kot grožnja", "-- kot nagovor", "-- kot nasvet", "-- kot navodilo", "-- kot opozorilo", "časovne", "-- starinsko"],
"slovnične": ["v pridevniški rabi", "v primerniku", "v presežniku", "v samostalniški rabi", "v ednini", "v dvojini", "v množini", "števno", "neštevno", "v 3. osebi", "v velelniku", "z veliko začetnico"],
"skupne": ["tudi", "predvsem", "običajno", "včasih", "redko"]
},
"freq_stars_limits": [0, 552, 5206, 8613, 22561]
}