You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
luscenje_struktur/collocation-structures.xml

4766 lines
168 KiB

<syntactic_structures>
<lemma_features>
<POS>
<feature POS="noun" />
<feature number="singular" />
<feature case="nominative" />
</POS>
</lemma_features>
<!-- SECTION 01 // DUAL: adjective-noun -->
<syntactic_structure id_nsss="34" id_new="34" id_old="1" LBS="pbz0_sbz0" NSSS="p0-s0">
<!--
example: bela ZASTAVA / RDEČA jagoda
name: LBS-001
gramrel: =S_kakšen?/S_kdo-kaj?
directive: DUAL
regex POS: 2:pridevnik brez_GSD{0,5} 1:samostalnik
regex tree: ([msd=S.*]([deprel=dol&msd=P.*]!([deprel=vez])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed"> <!-- [KD 170119, format] nasploh pred zaključkom razmisliti o najbolj logičnih poimenovanjih, tukaj npr. tudi token? -->
<component cid="1" type="core" name="p0"/>
<component cid="2" type="core" name="s0"/>
<component cid="3" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="2" to="1" label="dol" order="to-from"/> <!-- Ožbolt: To pomeni, da morajo biti ID-ji CID-jev v vrstem redu, kot je definiran v order. Mozni vrednosti sta samo "to-from" in "from-to". Ce order ni podan, vrstnega reda ne cekiram (kot do sedaj). -->
<dependency from="#" to="2" label="#"/> <!-- [KD 170119, format] root bi lahko formalizirali tudi drugače -->
<dependency from="1" to="3" label="vez"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adjective"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="agreement" msd="gender+number+case" head="cid_2"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" case="nominative"/>
</representation>
</component>
<component cid="3"/>
<!-- [KD 170119, format] zakaj sploh navajati to pojavnico, če gre za prazen element -->
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="35" id_new="35" id_old="2" LBS="pbz0_sbz2" NSSS="p0-s2">
<!--
example: [biti] obtožen UTAJE / [biti] VESEL uspeha
name: LBS-002
gramrel: =S_v_rodil-p/S_p-koga-česa
directive: DUAL
regex POS: pomoznik 1:pridevnik brez_GSVD{0,2} 2:samost_rod
regex tree: ([msd=Gp.*]([deprel=dol&msd=P.*]([deprel=dve&msd=S...r])))
NOTE: EXTRA COMPONENT
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="p0"/>
<component cid="2" type="core" name="s2"/>
<component cid="3" type="other" status="forbidden"/>
<component cid="4" type="other" status="obligatory"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="4" to="1" label="dol"/>
<dependency from="1" to="2" label="dve"/>
<dependency from="2" to="3" label="dol"/>
<dependency from="#" to="4" label="#"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adjective"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<!-- SK: imamo tri možne oblike za število, izberemo najpogostejšo -->
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
</restriction>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="auxiliary"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="36" id_new="36" id_old="3" LBS="pbz0_sbz3" NSSS="p0-s3">
<!--
example: [biti] zvest GOSPODARJU / [biti] NAMENJEN vzgoji
name: LBS-003
gramrel: =S_v_dajal-p/S_p-komu-čemu
directive: DUAL
regex POS: pomoznik 1:pridevnik brez_GSVD{0,2} 2:samost_daj
regex tree: ([msd=Gp.*]([deprel=dol&msd=P.*]([deprel=dve&msd=S...d])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="p0"/>
<component cid="2" type="core" name="s3"/>
<component cid="3" type="other" status="forbidden"/>
<component cid="4" type="other" status="obligatory"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="4" to="1" label="dol"/>
<dependency from="1" to="2" label="dve"/>
<dependency from="2" to="3" label="dol"/>
<dependency from="#" to="4" label="#"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adjective"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="dative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
</restriction>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="auxiliary"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="37" id_new="37" id_old="4" LBS="pbz2_sbz2" NSSS="p2-s2">
<!--
example: biti dobrega SRCA / biti DOBRE volje
name: LBS-004
gramrel: =S_oba-v-rod/S_oba-v-rod
directive: DUAL
regex POS: pomoznik_p 1:prid_rod 2:samost_rod
regex tree: ([msd=Gp.*&msd!=Gp.....d]([deprel=(ena|dol)&msd=S...r]([deprel=dol&msd=P....r.*])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="p2"/>
<component cid="2" type="core" name="s2"/>
<component cid="3" type="other" status="obligatory"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="3" to="1" label="dol"/>
<dependency from="1" to="2" label="dol"/>
<dependency from="#" to="3" label="#"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adjective"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="agreement" msd="gender+number+case" head="cid_2"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="auxiliary"/>
<feature negative="yes" filter="negative"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="57" id_new="57" id_old="5" LBS="sbz1_vez-gbz_pbz1" NSSS="s1-gp-p1">
<!--
example: REZULTATI so dobri / hruška je ZRELA
name: LBS-005
gramrel: =S_S1_Vez_P/S_Vez_P1
directive: DUAL
regex POS: 1:sam_im_obc pomoznik{0,1} pomoznik brez_GSVD{0,2} 2:prid_im [word=","]
regex tree: ([msd=Gp.*]([deprel=ena&msd=So..i])([deprel=dol&msd=P....i.*]))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="s1"/>
<component cid="2" type="core" name="gp"/>
<component cid="3" type="core" name="p1"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="2" to="1" label="ena"/>
<dependency from="#" to="2" label="#"/>
<dependency from="2" to="3" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" case="nominative"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="auxiliary"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" VForm="present"/>
<feature selection="agreement" msd="number" head="cid_1"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adjective"/>
<feature case="nominative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="agreement" msd="gender+number+case" head="cid_1"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<!-- SECTION 02 // DUAL: verb-noun -->
<syntactic_structure id_nsss="108" id_new="21" id_old="6" LBS="gbz_sbz2" NSSS="gg-zp-s2">
<!--
example: BATI se maščevanja / želeti si ZDRAVJA
name: LBS-006
gramrel: =S_koga-česa/S_v_rodil
directive: DUAL
regex POS: 2:gl_nebiti brez_GSVDKRZ{0,4} 1:samost_rod
regex tree: ([msd=Gg.*]([deprel=dve&msd=S...r]))
-->
<!-- [SK 27042019] pri tej relaciji se je treba omejiti na povratne glagole -->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="zp"/>
<component cid="3" type="core" name="s2"/>
<component cid="4" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="del"/>
<dependency from="1" to="3" label="dve"/>
<dependency from="3" to="4" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
<!-- [KD 17012019, vsebina] tole je redundantno, ker ni drugih zaimkov, povezanih z 'del'; [SK:] ok, ampak lahko ostane, da se ve, za kaj gre :) -->
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="all"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="22" id_new="22" id_old="7" LBS="gbz_sbz3" NSSS="gg-s3">
<!--
example: SPREGOVORITI ljudstvu / zaupati VODSTVU
name: LBS-007
gramrel: =S_komu-čemu/S_v_dajal
directive: DUAL
regex POS: 2:gl_nebiti brez_GSVD{0,5} 1:samost_daj
regex tree: ([msd=Gg.*]([deprel=dve&msd=S...d]))
COMMMENTS:
2020-04-29: no reflexives
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="s3"/>
<component cid="3" type="other" status="forbidden"/>
<component cid="4" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="dve"/>
<dependency from="2" to="3" label="dol"/>
<dependency from="1" to="4" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="dative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
</restriction>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="68" id_new="22" id_old="7" LBS="gbz_sbz3" NSSS="gg-zp-s3">
<!--
example: izneveriti se tradiciji
name: LBS-007
gramrel: =S_komu-čemu/S_v_dajal
directive: DUAL
regex POS: 2:gl_nebiti brez_GSVD{0,5} 1:samost_daj
regex tree: ([msd=Gg.*]([deprel=dve&msd=S...d]))
COMMENTS:
2020-04-29: only reflexives
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="zp"/>
<component cid="3" type="core" name="s3"/>
<component cid="4" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="del"/>
<dependency from="1" to="3" label="dve"/>
<dependency from="3" to="4" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="all"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="dative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="23" id_new="23" id_old="8" LBS="gbz_sbz4" NSSS="gg-s4">
<!--
example: pogrniti MIZO / STISNITI sok
name: LBS-008
gramrel: =S_koga-kaj/S_v_tožil
directive: DUAL
regex POS: 2:gl_nebiti brez_GSVD{0,5} 1:samost_toz
regex tree: ([msd=Gg.*]([deprel=dve&msd=S...t.*]))
COMMENTS:
2020-04-29: only reflexives
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="s4"/>
<component cid="3" type="other" status="forbidden"/>
<component cid="4" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="dve"/>
<dependency from="2" to="3" label="dol"/>
<dependency from="1" to="4" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="accusative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
</restriction>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="69" id_new="23" id_old="8" LBS="gbz_sbz4" NSSS="gg-zp-s4">
<!--
example: ogledati si posnetek
name: LBS-008
gramrel: =S_koga-kaj/S_v_tožil
directive: DUAL
regex POS: 2:gl_nebiti brez_GSVD{0,5} 1:samost_toz
regex tree: ([msd=Gg.*]([deprel=dve&msd=S...t.*]))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="zp"/>
<component cid="3" type="core" name="s4"/>
<component cid="4" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="del"/>
<dependency from="1" to="3" label="dve"/>
<dependency from="3" to="4" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="all"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="accusative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="70" id_old="9" LBS="sbz1_gbz" NSSS="s1-gg">
<!--
example: PANIKA zavlada / večina RAZUME
name: LBS-009
gramrel: =S_osebek_od/S_osebek_je
directive: DUAL
regex POS:
1:sam_im_obc neglagol_v{0,5} 2:gl_sed_3
1:sam_im_obc neglagol_v{0,2} pomoznik neglagol_v{0,3} 2:deleznik
regex tree: ([msd=Gg.*]([deprel=ena&msd=So.*]))
COMMENTS:
2020-04-30: no reflexives
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="s1"/>
<component cid="2" type="core" name="gg"/>
<component cid="3" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="2" to="1" label="ena"/>
<dependency from="#" to="2" label="#"/>
<dependency from="2" to="3" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" case="nominative"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" Person="third" VForm="present"/>
<feature selection="agreement" msd="number" head="cid_1"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="71" id_old="9" LBS="sbz1_gbz" NSSS="s1-zp-gg">
<!--
example: človek se USTRAŠI
name: LBS-009
gramrel: =S_osebek_od/S_osebek_je
directive: DUAL
regex POS:
1:sam_im_obc neglagol_v{0,5} 2:gl_sed_3
1:sam_im_obc neglagol_v{0,2} pomoznik neglagol_v{0,3} 2:deleznik
regex tree: ([msd=Gg.*]([deprel=ena&msd=So.*]))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="s1"/>
<component cid="2" type="core" name="zp"/>
<component cid="3" type="core" name="gg"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="3" to="1" label="ena"/>
<dependency from="3" to="2" label="del"/>
<dependency from="#" to="3" label="#"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" case="nominative"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="all"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" Person="third" VForm="present"/>
<feature selection="agreement" msd="number" head="cid_1"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="72" id_old="10-1" LBS="sbz1_neg_gbz" NSSS="s1-l-gg">
<!--
example: ČLOVEK ne vidi / voda ne TEČE
name: LBS-010
gramrel: =S_n-osebek_od/S_n-osebek_je
directive: DUAL
regex POS:
1:sam_im_obc neglagol_v{0,2} nikalnice neglagol_v{0,3} 2:gl_sed_3
1:sam_im_obc neglagol_v{0,2} nikalnice pomoznik neglagol_v{0,3} 2:deleznik
regex tree: ((([msd=Gg.*]([deprel=del&([(msd=Gp.....d)|lemma=ne)])]))|([msd=Gg.....d]))([deprel=ena&msd=So.*]))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="s1"/>
<component cid="2" type="core" name="l"/>
<component cid="3" type="core" name="gg"/>
<component cid="4" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="3" to="1" label="ena"/>
<dependency from="3" to="2" label="del"/>
<dependency from="#" to="3" label="#"/>
<dependency from="3" to="4" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" case="nominative"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction_or>
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="auxiliary"/>
<feature negative="yes"/>
</restriction>
<restriction type="lexis">
<feature lemma="ne"/>
</restriction>
</restriction_or>
<representation>
<feature rendition="lexis" string="ne"/>
<!-- [KD 17012019, format] trenutno se z <representation> ne ukvarjamo, ampak mislim, da je njegov opis tukaj problematičen - če prvi
restrikciji ustreza oblika npr. 'ni', ta nezdružljiva z <representation> za glavni glagol (npr. zavlada) -->
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" Person="third" VForm="present"/>
<feature selection="agreement" msd="number" head="cid_1"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="73" id_old="10-1" LBS="sbz1_neg_gbz" NSSS="s1-zp-l-gg">
<!--
example: vernik se ne BRIJE
name: LBS-010
gramrel: =S_n-osebek_od/S_n-osebek_je
directive: DUAL
regex POS:
1:sam_im_obc neglagol_v{0,2} nikalnice neglagol_v{0,3} 2:gl_sed_3
1:sam_im_obc neglagol_v{0,2} nikalnice pomoznik neglagol_v{0,3} 2:deleznik
regex tree: ((([msd=Gg.*]([deprel=del&([(msd=Gp.....d)|lemma=ne)])]))|([msd=Gg.....d]))([deprel=ena&msd=So.*]))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="s1"/>
<component cid="2" type="core" name="zp"/>
<component cid="3" type="core" name="l"/>
<component cid="4" type="core" name="gg"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="4" to="1" label="ena"/>
<dependency from="4" to="2" label="del"/>
<dependency from="4" to="3" label="del"/>
<dependency from="#" to="4" label="#"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" case="nominative"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="all"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction_or>
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="auxiliary"/>
<feature negative="yes"/>
</restriction>
<restriction type="lexis">
<feature lemma="ne"/>
</restriction>
</restriction_or>
<representation>
<feature rendition="lexis" string="ne"/>
<!-- [KD 17012019, format] trenutno se z <representation> ne ukvarjamo, ampak mislim, da je njegov opis tukaj problematičen - če prvi
restrikciji ustreza oblika npr. 'ni', ta nezdružljiva z <representation> za glavni glagol (npr. zavlada) -->
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" Person="third" VForm="present"/>
<feature selection="agreement" msd="number" head="cid_1"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="74" id_old="11-1" LBS="neg_gbz_sbz2" NSSS="l-gg-s2">
<!--
example: ne prepuščati ZRAKA / ne STISNITI zavore
name: LBS-011
gramrel: =S_zanikani/S_z_nikalnim
directive: DUAL
regex POS: nikalnice{1,5} 2:gl_nebiti brez_GSVD{0,5} 1:samost_rod
regex tree: (([msd=Gg.*]([deprel=del&([(msd=Gp.....d)|lemma=ne)])])|[msd=Gg.....d])([deprel=dve)&msd=S...r]))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="l"/>
<component cid="2" type="core" name="gg"/>
<component cid="3" type="core" name="s2"/>
<component cid="4" type="other" status="forbidden"/>
<component cid="5" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="2" to="1" label="del"/>
<dependency from="#" to="2" label="#"/>
<dependency from="2" to="3" label="dve"/>
<dependency from="3" to="4" label="dol"/>
<dependency from="2" to="5" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction_or>
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="auxiliary"/>
<feature negative="yes"/>
</restriction>
<restriction type="lexis">
<feature lemma="ne"/>
</restriction>
</restriction_or>
<representation>
<feature rendition="lexis" string="ne"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
</restriction>
</component>
<component cid="5">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="75" id_old="11-1" LBS="neg_gbz_sbz2" NSSS="l-gg-zp-s2">
<!--
example: ne ZVITI si noge
name: LBS-011
gramrel: =S_zanikani/S_z_nikalnim
directive: DUAL
regex POS: nikalnice{1,5} 2:gl_nebiti brez_GSVD{0,5} 1:samost_rod
regex tree: (([msd=Gg.*]([deprel=del&([(msd=Gp.....d)|lemma=ne)])])|[msd=Gg.....d])([deprel=dve)&msd=S...r]))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="l"/>
<component cid="2" type="core" name="gg"/>
<component cid="3" type="core" name="zp"/>
<component cid="4" type="core" name="s2"/>
<component cid="5" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="2" to="1" label="del"/>
<dependency from="#" to="2" label="#"/>
<dependency from="2" to="3" label="del"/>
<dependency from="2" to="4" label="dve"/>
<dependency from="4" to="5" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction_or>
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="auxiliary"/>
<feature negative="yes"/>
</restriction>
<restriction type="lexis">
<feature lemma="ne"/>
</restriction>
</restriction_or>
<representation>
<feature rendition="lexis" string="ne"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="all"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="5">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="24" id_new="24" id_old="11-2" LBS="neg-gbz_sbz2" NSSS="ggz-s2">
<!--
example: ne hoteti ODGOVORA / ne IMETI znanja
name: LBS-011
gramrel: =S_zanikani/S_z_nikalnim
directive: DUAL
regex POS: nikalnice{1,5} 2:gl_nebiti brez_GSVD{0,5} 1:samost_rod
regex tree: (([msd=Gg.*]([deprel=del&([(msd=Gp.....d)|lemma=ne)])])|[msd=Gg.....d])([deprel=dve)&msd=S...r]))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="ggz"/>
<component cid="2" type="core" name="s2"/>
<component cid="3" type="other" status="forbidden"/>
<!-- [KD 17012019, vsebina] primerov, kjer bi bila imeti ali hoteti povezana na predložno zvezo v rodilniku z dve, ni, zato restrikcija glede cid=3 nekoliko redundantna -->
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="dve"/>
<dependency from="2" to="3" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
<feature negative="yes"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lexis" string="ne"/>
</representation>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<!-- SECTION 03 // DUAL|REGULAR: noun-noun -->
<syntactic_structure id_nsss="76" id_old="12" LBS="sbz0_sbz0" NSSS="s0-s0">
<!--
example: ČLOVEK pajek / angina PECTORIS
name: LBS-014
gramrel: =S_im_sam-sam/S_sam-im_sam
directive: DUAL
regex POS: 1:sam_im_obc 2:sam_im_obc
regex tree: ([msd=S...i.*](deprel=dol&msd=So..i]))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="s0"/>
<component cid="2" type="core" name="s0"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature type="common"/>
<feature case="nominative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature type="common"/>
<feature case="nominative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="53" id_new="53" id_old="13" LBS="sbz0_sbz2" NSSS="s0-s2">
<!--
example: PRANJE denarja / utaja DAVKOV
name: LBS-016
gramrel: =S_v_rodil-s/S_s-koga-česa
directive: DUAL
regex POS: 1:samostalnik brez_GSVD{0,2} 2:samost_rod
regex tree: ([msd=S.*]([deprel=dol&msd=S...r]))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="s0"/>
<component cid="2" type="core" name="s2"/>
<component cid="3" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="dol"/>
<dependency from="2" to="3" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" case="nominative"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="54" id_new="54" id_old="14" LBS="sbz0_sbz3" NSSS="s0-s3">
<!--
example: PISMO predsedniku /zahvala SPONZORJU
name: LBS-017
gramrel: =S_v_dajal-s/S_s-komu-čemu
directive: DUAL
regex POS: 1:samostalnik brez_GSVD{0,2} 2:samost_daj
regex tree: ([msd=S.*]([deprel=dol&msd=S...d]))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="s0"/>
<component cid="2" type="core" name="s3"/>
<component cid="3" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="dol"/>
<dependency from="2" to="3" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" case="nominative"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="dative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="77" id_old="15" LBS="sbz1_vez-gbz_sbz1" NSSS="s1-gp-s1">
<!--
example: STRIC je partizan
name: LBS-018
gramrel: =S_Vez_S
directive: REGULAR
regex POS: 1:sam_im_obc pomoznik{0,1} pomoznik brez_GSVD{0,2} 2:sam_im_obc
regex tree: ((([msd=Gp.*([deprel=ena&msd=So..i])([deprel=dol&msd=So..i]))|(([msd=Gg.*&lemma=(postati|postajati|ostati|ostajati|izpasti)]|[msd=Gg.*&lemma=(zdeti|počutiti|delati)([deprel=del&msd=Z.*]))([deprel=ena&msd=So..i])([deprel=dve&msd=So..i])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="s1"/>
<component cid="2" type="core" name="gp"/>
<component cid="3" type="core" name="s1"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="2" to="1" label="ena"/>
<dependency from="#" to="2" label="#"/>
<dependency from="2" to="3" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="nominative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="auxiliary"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" VForm="present"/>
<feature selection="agreement" msd="number" head="cid_1"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="nominative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<!-- SECTION 04 // DUAL: verb-adjective -->
<syntactic_structure id_nsss="18" id_new="18" id_old="16" LBS="gbz_pbz1" NSSS="gg-p1">
<!--
example: TEČI bos / pozirati GOL
name: LBS-019
gramrel: =S_kakšen-p?/S_kakšen-g?
directive: DUAL
regex POS: 1:gl_nebiti brez_GSVD{0,3} 2:prid_im konec_st
regex tree: ([msd=Gg.*]([deprel=dol&msd=P....i.*]))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="p1"/>
<component cid="3" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="dol"/>
<dependency from="1" to="3" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adjective"/>
<feature case="nominative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="78" id_old="16" LBS="gbz_pbz1" NSSS="gg-zp-p1">
<!--
example: zdeti se premagan
name: LBS-019
gramrel: =S_kakšen-p?/S_kakšen-g?
directive: DUAL
regex POS: 1:gl_nebiti brez_GSVD{0,3} 2:prid_im konec_st
regex tree: ([msd=Gg.*]([deprel=dol&msd=P....i.*]))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="zp"/>
<component cid="3" type="core" name="p1"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="del"/>
<dependency from="1" to="3" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="all"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adjective"/>
<feature case="nominative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="19" id_old="17" LBS="gbz_pbz4" NSSS="gg-p4">
<!--
example: VIDETI nasmejanega / pustiti SAMEGA
name: LBS-020
gramrel: =S_kakšnega-p/S_kakšnega-g?
directive: DUAL
regex POS: 2:gl_nebiti sise{0,2} pomoznik{0,2} 1:prid_tr konec_st
regex tree:
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="p4"/>
<component cid="3" type="other" status="forbidden"/>
<!-- [KD 28012019, format] v imenih struktur navajam, kar je razvidno iz poimenovanja v LBS zgoraj,
toda to ni nujno pokazatelj dejanske restrikcije (glej genitive|accusative spodaj), enako tudi pri nekaterih drugih strukturah, npr. 16, 18 ... -->
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="dol"/>
<dependency from="1" to="3" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
</restriction>
<!-- [KD 29012019, format] <representation> dodamo, ko dorečemo format oz. mehanizem; zadnja verzija za vse strukture v v19.xml -->
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adjective"/>
<feature case="genitive|accusative"/> <!-- po diskusiji tukaj tudi rodilnik zaradi (i) pričakovanih napak v označevanjau in (ii) zvez zipa x stvari ima naloženih, dobi povrnjenih, ostaja neizkoriščenih -->
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="80" id_old="17" LBS="gbz_pbz4" NSSS="gg-zp-p4">
<!--
example: počutiti se osamljenega
name: LBS-020
gramrel: =S_kakšnega-p/S_kakšnega-g?
directive: DUAL
regex POS: 2:gl_nebiti sise{0,2} pomoznik{0,2} 1:prid_tr konec_st
regex tree:
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="zp"/>
<component cid="3" type="core" name="p4"/>
<!-- [KD 28012019, format] v imenih struktur navajam, kar je razvidno iz poimenovanja v LBS zgoraj,
toda to ni nujno pokazatelj dejanske restrikcije (glej genitive|accusative spodaj), enako tudi pri nekaterih drugih strukturah, npr. 16, 18 ... -->
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="del"/>
<dependency from="1" to="3" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
</restriction>
<!-- [KD 29012019, format] <representation> dodamo, ko dorečemo format oz. mehanizem; zadnja verzija za vse strukture v v19.xml -->
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="all"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adjective"/>
<feature case="genitive|accusative"/> <!-- po diskusiji tukaj tudi rodilnik zaradi (i) pričakovanih napak v označevanjau in (ii) zvez zipa x stvari ima naloženih, dobi povrnjenih, ostaja neizkoriščenih -->
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<!-- SECTION 05 // DUAL: verb-adverb -->
<syntactic_structure id_nsss="43" id_new="43" id_old="19" LBS="rbz_gbz" NSSS="r-gg">
<!--
example: čvrsto STISNITI / DEBELO gledati
name: LBS-022
gramrel: =S_kako-kdaj_g?/S_je_pred_g
directive: REGULAR / REGULAR
regex POS: 2:prislov brez_GSVDR{0,1} 1:glagol
regex tree: ([msd=G.*]([deprel=(tri|štiri)&msd=R.*]))
-->
<system type="JOS">
<components order="variable">
<component cid="1" type="core" name="r"/>
<component cid="2" type="core" name="gg"/>
<component cid="3" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="2" to="1" label="tri|štiri"/>
<dependency from="#" to="2" label="#"/>
<dependency from="2" to="3" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adverb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
<!-- [SK 27042019] verjetno je treba izključiti 'biti'-->
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="81" id_new="43" id_old="19" LBS="rbz_gbz" NSSS="r-zp-gg">
<!--
example: močno se prestrašiti
name: LBS-022
gramrel: =S_kako-kdaj_g?/S_je_pred_g
directive: REGULAR / REGULAR
regex POS: 2:prislov brez_GSVDR{0,1} 1:glagol
regex tree: ([msd=G.*]([deprel=(tri|štiri)&msd=R.*]))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="r"/>
<component cid="2" type="core" name="zp"/>
<component cid="3" type="core" name="gg"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="3" to="1" label="tri|štiri"/>
<dependency from="#" to="3" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adverb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="all"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="main"/>
<!-- [SK 27042019] verjetno je treba izključiti 'biti'-->
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="82" id_old="20" LBS="gbz_kot_sbz0" NSSS="gg-vd-s0">
<!--
example: BRUHATI kot vidra / garati kot KONJ
name: LBS-025
gramrel: =S_primera/S_simile
directive: DUAL
regex POS: 1:msd_GPRS [word="kot"] brez_GSVD{0,2} 2:samostalnik
regex tree: ([msd=G.*]([deprel=tri&msd=S.*]([deprel=vez&lemma=kot])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="vd"/>
<component cid="3" type="core" name="s0"/>
<component cid="4" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="vez"/>
<dependency from="1" to="3" label="tri"/>
<dependency from="1" to="4" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="lexis">
<feature lemma="kot|kakor|ko"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<!-- [SK 27042019] bi tukaj omejili na imenovalnik? ali pa ločili na dve strukturi: 'bruhati kot vidra' in 'pojmovati kot revijo'-->
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="83" id_old="20" LBS="gbz_kot_sbz0" NSSS="gg-zp-vd-s0">
<!--
example: pojavljati se kot mora
name: LBS-025
gramrel: =S_primera/S_simile
directive: DUAL
regex POS: 1:msd_GPRS [word="kot"] brez_GSVD{0,2} 2:samostalnik
regex tree: ([msd=G.*]([deprel=tri&msd=S.*]([deprel=vez&lemma=kot])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="zp"/>
<component cid="3" type="core" name="vd"/>
<component cid="4" type="core" name="s0"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="4" to="3" label="vez"/>
<dependency from="1" to="4" label="tri"/>
<dependency from="1" to="2" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="all"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="lexis">
<feature lemma="kot|kakor|ko"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<!-- [SK 27042019] bi tukaj omejili na imenovalnik? ali pa ločili na dve strukturi: 'bruhati kot vidra' in 'pojmovati kot revijo'-->
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="32" id_new="32" id_old="21" LBS="pbz0_kot_sbz0" NSSS="p0-vd-s0">
<!--
example: LAČEN kot volk / utrujen kot PES
name: LBS-025
gramrel: =S_primera/S_simile
directive: DUAL
regex POS: 1:msd_GPRS [word="kot"] brez_GSVD{0,2} 2:samostalnik
regex tree: ([msd=P.*]([deprel=tri&msd=S.*]([deprel=vez&lemma=kot])))
-->
<!-- [SK 28042019] pri vseh primerah verjetno omejiti na imenovalnik -->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="p0"/>
<component cid="2" type="core" name="vd"/>
<component cid="3" type="core" name="s0"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="vez"/>
<dependency from="1" to="3" label="tri"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adjective"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="lexis">
<feature lemma="kot|kakor|ko"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="nominative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="45" id_new="45" id_old="22" LBS="rbz_kot_sbz0" NSSS="r-vd-s0">
<!--
example: TIHO kot miš / mrzlo kot VRAG
name: LBS-025
gramrel: =S_primera/S_simile
directive: DUAL
regex POS: 1:msd_GPRS [word="kot"] brez_GSVD{0,2} 2:samostalnik
regex tree: ([msd=R.*]([deprel=tri&msd=S.*]([deprel=vez&lemma=kot])))
-->
<!-- [SK 28042019] verjetno tudi izključiti predloge 'prijazneje kot **pri** Volkswagnu' -->
<!-- [SK 28042019] /no_representation - uskladimo kasneje pri vseh 'kot'/ -->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="r"/>
<component cid="2" type="core" name="vd"/>
<component cid="3" type="core" name="s0"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="vez"/>
<dependency from="1" to="3" label="tri"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adverb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="lexis">
<feature lemma="kot|kakor|ko"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="nominative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="84" id_old="23" LBS="sbz0_kot_sbz0" NSSS="s0-vd-s0">
<!--
example: ZDRAVJE kot vrednota / vrednost kot OSNOVA
name: LBS-025
gramrel: =S_primera/S_simile
directive: DUAL
regex POS: 1:msd_GPRS [word="kot"] brez_GSVD{0,2} 2:samostalnik
regex tree: ([msd=S.*]([deprel=tri&msd=S.*]([deprel=vez&lemma=kot])))
-->
<!-- [SK 28042019] imenovalnik in predlogi /no_representation - uskladimo kasneje pri vseh 'kot'/ -->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="s0"/>
<component cid="2" type="core" name="vd"/>
<component cid="3" type="core" name="s0"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="vez"/>
<dependency from="1" to="3" label="tri"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="nominative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="lexis">
<feature lemma="kot|kakor|ko"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="nominative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<!-- SECTION 07 // DUAL|REGULAR: adverb -->
<syntactic_structure id_nsss="46" id_new="46" id_old="24" LBS="rbz_pbz0" NSSS="r-p0">
<!--
example: dovolj ZREL / RESNIČNO izjemen
name: LBS-027
gramrel: =S_kako-kdaj_p?/S_je_pred_p
directive: REGULAR / REGULAR
regex POS: 2:prislov brez_GSVDR{0,1} 1:pridevnik
regex tree: ([msd=P.*]([deprel=(dol|tri)&msd=R.*]))|(([msd=Gp.*]([deprel=dol&msd=P.*])([deprel=(tri|štiri)&msd=R.*]))
-->
<!-- [KD 28012019, vsebina] zaenkrat vključujemo zgolj prislovne modifikatorje, tj. P-dol->R. Ne ne prislovnih dopolnil tipa P-tri->R oz. P-tri|štiri-R -->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="r"/>
<component cid="2" type="core" name="p0"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="2" to="1" label="dol"/>
<dependency from="#" to="2" label="#"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adverb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adjective"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="55" id_new="55" id_old="25" LBS="rbz_rbz" NSSS="r-r">
<!--
example: zares IZJEMNO / ENAKO besno
name: LBS-030
gramrel: =S_prislov_prislov
directive: DUAL
regex POS: 2:prislov 1:prislov
regex tree: ([msd=R.*]([deprel=dol&msd=R.*]))
-->
<system type="JOS">
<components order="variable">
<component cid="1" type="core" name="r"/>
<component cid="2" type="core" name="r"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="2" to="1" label="dol"/>
<dependency from="#" to="2" label="#"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adverb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adverb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="85" id_old="26" LBS="vez-gbz_rbz_pbz0" NSSS="p0-r">
<!--
example: [biti] objavljen včeraj
name: LBS-031
gramrel: =S_kako-kdaj_r
directive: REGULAR
regex POS:
1:prislov pomoznik{0,1} pomoznik brez_GSVD{0,2} 2:prid_im [word="[\.\?,;:!]"]
1:prislov pomoznik{0,1} pomoznik brez_GSVD{0,2} 2:prislov [word="[\.\?,;:!]"]
2:prislov pomoznik{0,1} pomoznik brez_GSVD{0,2} 1:prislov [word="[\.\?,;:!]"]
regex tree:
([msd=Gp.*]([deprel=dol&msd=P.*])([deprel=(tri|štiri)&msd=R.*])
([msd=Gp.*]([deprel=(tri|štiri)&msd=R.*])([deprel=dol&msd=(P....i.*|R.*)]))
-->
<!-- po diskusiji sklenjeno, da iščemo samo strukture tipa 'biti dosegljiv včeraj', tj. prislovna določila tipa štiri z glagola -->
<system type="JOS">
<components order="variable">
<component cid="1" type="core" name="p0"/>
<component cid="2" type="core" name="r"/>
<component cid="3" type="other" status="obligatory"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="3" to="1" label="dol"/>
<dependency from="3" to="2" label="štiri"/>
<dependency from="#" to="3" label="#"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adjective"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adverb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
<feature type="auxiliary"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="47" id_new="47" id_old="28" LBS="rbz_sbz2" NSSS="r-s2">
<!--
example: VELIKO ljudi / malo MOŽNOSTI
name: LBS-033
gramrel: =S_količina_ob-s/S_količinski
directive: DUAL
regex POS: 1:prislov 2:samost_rod
regex tree:
-->
<system type="JOS">
<components order="variable">
<component cid="1" type="core" name="r"/>
<component cid="2" type="core" name="s2"/>
<component cid="3" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="2" to="1" label="dol"/>
<dependency from="#" to="2" label="#"/>
<dependency from="2" to="3" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adverb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<!-- SECTION 08 // TRINARY: NOUN_1-noun_2 -->
<syntactic_structure id_nsss="48" id_new="48" id_old="29" LBS="sbz0_pp_sbz2" NSSS="s0-d-s2">
<!--
example: dan brez AVTOMOBILA / LISTINA iz spisa
name: LBS-034
gramrel: =S_%(3.lempos)_s2
directive: TRINARY
regex POS: 1:samostalnik 3:predlog brez_GSVD{0,5} 2:samost_rod
regex tree: ([msd=S.*]([deprel=dol&msd=Dr]([deprel=dol&msd=S...r])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="s0"/>
<component cid="2" type="core" name="d"/>
<component cid="3" type="core" name="s2"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="dol"/>
<dependency from="1" to="3" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" case="nominative"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="49" id_new="49" id_old="30" LBS="sbz0_pp_sbz3" NSSS="s0-d-s3">
<!--
example: poziv k ODSTOPU / DOPOLNILO k zahvali
name: LBS-035
gramrel: =S_%(3.lempos)_s3
directive: TRINARY
regex POS: 1:samostalnik 3:predlog brez_GSVD{0,5} 2:samost_daj
regex tree: ([msd=S.*]([deprel=dol&msd=Dd]([deprel=dol&msd=S...d])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="s0"/>
<component cid="2" type="core" name="d"/>
<component cid="3" type="core" name="s3"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="dol"/>
<dependency from="1" to="3" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" case="nominative"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="dative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="dative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="51" id_new="51" id_old="31" LBS="sbz0_pp_sbz4" NSSS="s0-d-s4">
<!--
example: OBESEK za ključ / predavanje na TEMO
name: LBS-036
gramrel: =S_%(3.lempos)_s4
directive: TRINARY
regex POS: 1:samostalnik 3:predlog brez_GSVD{0,5} 2:samost_toz
regex tree: ([msd=S.*]([deprel=dol&msd=Dt]([deprel=dol&msd=S...t.*])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="s0"/>
<component cid="2" type="core" name="d"/>
<component cid="3" type="core" name="s4"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="dol"/>
<dependency from="1" to="3" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" case="nominative"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="accusative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="accusative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="52" id_new="52" id_old="32" LBS="sbz0_pp_sbz5" NSSS="s0-d-s5">
<!--
example: OTOK ob obali / pesmica o SREČI
name: LBS-037
gramrel: =S_%(3.lempos)_s5
directive: TRINARY
regex POS: 1:samostalnik 3:predlog brez_GSVD{0,5} 2:samost_mes
regex tree: ([msd=S.*]([deprel=dol&msd=Dm]([deprel=dol&msd=S...m]))))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="s0"/>
<component cid="2" type="core" name="d"/>
<component cid="3" type="core" name="s5"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="dol"/>
<dependency from="1" to="3" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" case="nominative"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="locative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="locative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="50" id_new="50" id_old="33" LBS="sbz0_pp_sbz6" NSSS="s0-d-s6">
<!--
example: IZBOR med kandidati / odnos s PARTNERJEM
name: LBS-038
gramrel: =S_%(3.lempos)_s6
directive: TRINARY
regex POS: 1:samostalnik 3:predlog brez_GSVD{0,5} 2:samost_oro
regex tree: ([msd=S.*]([deprel=dol&msd=Do]([deprel=dol&msd=S...o]))))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="s0"/>
<component cid="2" type="core" name="d"/>
<component cid="3" type="core" name="s6"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="dol"/>
<dependency from="1" to="3" label="dol"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="msd" case="nominative"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="instrumental"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="instrumental"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<!-- SECTION 09 // TRINARY: noun_2-NOUN_1: REPLICATES SECTION 08 -->
<!-- SECTION 10 // TRINARY: VERB_1-noun_2 -->
<syntactic_structure id_nsss="13" id_new="13" id_old="34" LBS="gbz_pp_sbz2" NSSS="gg-d-s2">
<!--
example: SKOČITI s stola / odgovoriti brez RAZMISLEKA
name: LBS-044
gramrel: =S_%(3.lempos)_g2
directive: TRINARY
regex POS: 1:glagol sise{0,2} 3:predlog brez_GSVDK{0,5} 2:samost_rod
regex tree: ([msd=G.*]([deprel=(dve|tri|štiri)&msd=Dr]([deprel=dol&msd=S...r])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="d"/>
<component cid="3" type="core" name="s2"/>
<component cid="4" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="dol"/>
<dependency from="1" to="3" label="dve|tri|štiri"/>
<dependency from="1" to="4" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="86" id_new="13" id_old="34" LBS="gbz_pp_sbz2" NSSS="gg-zp-d-s2">
<!--
example: pripeljati se do banke
name: LBS-044
gramrel: =S_%(3.lempos)_g2
directive: TRINARY
regex POS: 1:glagol sise{0,2} 3:predlog brez_GSVDK{0,5} 2:samost_rod
regex tree: ([msd=G.*]([deprel=(dve|tri|štiri)&msd=Dr]([deprel=dol&msd=S...r])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="zp"/>
<component cid="3" type="core" name="d"/>
<component cid="4" type="core" name="s2"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="del"/>
<dependency from="4" to="3" label="dol"/>
<dependency from="1" to="4" label="dve|tri|štiri"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="all"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="17" id_new="17" id_old="35" LBS="gbz_pp_sbz3" NSSS="gg-d-s3">
<!--
example: RAVNATI proti vesti / steči proti VRATOM
name: LBS-045
gramrel: =S_%(3.lempos)_g3
directive: TRINARY
regex POS: 1:glagol sise{0,2} 3:predlog brez_GSVDK{0,5} 2:samost_daj
regex tree: ([msd=G.*]([deprel=(dve|tri|štiri)&msd=Dd]([deprel=dol&msd=S...d])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="d"/>
<component cid="3" type="core" name="s3"/>
<component cid="4" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="dol"/>
<dependency from="1" to="3" label="dve|tri|štiri"/>
<dependency from="1" to="4" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="dative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="dative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="87" id_new="17" id_old="35" LBS="gbz_pp_sbz3" NSSS="gg-zp-d-s3">
<!--
example: odločiti se kljub nasprotovanju
name: LBS-045
gramrel: =S_%(3.lempos)_g3
directive: TRINARY
regex POS: 1:glagol sise{0,2} 3:predlog brez_GSVDK{0,5} 2:samost_daj
regex tree: ([msd=G.*]([deprel=(dve|tri|štiri)&msd=Dd]([deprel=dol&msd=S...d])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="zp"/>
<component cid="3" type="core" name="d"/>
<component cid="4" type="core" name="s3"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="del"/>
<dependency from="4" to="3" label="dol"/>
<dependency from="1" to="4" label="dve|tri|štiri"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="all"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="dative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="dative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="14" id_new="14" id_old="36" LBS="gbz_pp_sbz4" NSSS="gg-d-s4">
<!--
example: voziti v ŠOLO / vnašati v TELO
name: LBS-046
gramrel: =S_%(3.lempos)_g4
directive: TRINARY
regex POS: 1:glagol sise{0,2} 3:predlog brez_GSVDK{0,5} 2:samost_toz
regex tree: ([msd=G.*]([deprel=(dve|tri|štiri)&msd=Dt]([deprel=dol&msd=S...t.*])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="d"/>
<component cid="3" type="core" name="s4"/>
<component cid="4" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="dol"/>
<dependency from="1" to="3" label="dve|tri|štiri"/>
<dependency from="1" to="4" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="accusative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="accusative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="88" id_new="14" id_old="36" LBS="gbz_pp_sbz4" NSSS="gg-zp-d-s4">
<!--
example: voziti se v službo
name: LBS-046
gramrel: =S_%(3.lempos)_g4
directive: TRINARY
regex POS: 1:glagol sise{0,2} 3:predlog brez_GSVDK{0,5} 2:samost_toz
regex tree: ([msd=G.*]([deprel=(dve|tri|štiri)&msd=Dt]([deprel=dol&msd=S...t.*])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="zp"/>
<component cid="3" type="core" name="d"/>
<component cid="4" type="core" name="s4"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="del"/>
<dependency from="4" to="3" label="dol"/>
<dependency from="1" to="4" label="dve|tri|štiri"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="all"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="accusative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="accusative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="15" id_new="15" id_old="37" LBS="gbz_pp_sbz5" NSSS="gg-d-s5">
<!--
example: OČISTITI po uporabi / uživati v VOŽNJI
name: LBS-047
gramrel: =S_%(3.lempos)_g5
directive: TRINARY
regex POS: 1:glagol sise{0,2} 3:predlog brez_GSVDK{0,5} 2:samost_mes
regex tree: ([msd=G.*]([deprel=(dve|tri|štiri)&msd=Dm]([deprel=dol&msd=S...m])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="d"/>
<component cid="3" type="core" name="s5"/>
<component cid="4" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="dol"/>
<dependency from="1" to="3" label="dve|tri|štiri"/>
<dependency from="1" to="4" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="locative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="locative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="89" id_new="15" id_old="37" LBS="gbz_pp_sbz5" NSSS="gg-zp-d-s5">
<!--
example: kopati se v morju
name: LBS-047
gramrel: =S_%(3.lempos)_g5
directive: TRINARY
regex POS: 1:glagol sise{0,2} 3:predlog brez_GSVDK{0,5} 2:samost_mes
regex tree: ([msd=G.*]([deprel=(dve|tri|štiri)&msd=Dm]([deprel=dol&msd=S...m])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="zp"/>
<component cid="3" type="core" name="d"/>
<component cid="4" type="core" name="s5"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="del"/>
<dependency from="4" to="3" label="dol"/>
<dependency from="1" to="4" label="dve|tri|štiri"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="all"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="locative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="locative"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="16" id_new="16" id_old="38" LBS="gbz_pp_sbz6" NSSS="gg-d-s6">
<!--
example: HODITI z berglami / vzgajati z LJUBEZNIJO
name: LBS-048
gramrel: =S_%(3.lempos)_g6
directive: TRINARY
regex POS: 1:glagol sise{0,2} 3:predlog brez_GSVDK{0,5} 2:samost_oro
regex tree: ([msd=G.*]([deprel=(dve|tri|štiri)&msd=Do]([deprel=dol&msd=S...o])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="d"/>
<component cid="3" type="core" name="s6"/>
<component cid="4" type="other" status="forbidden"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="dol"/>
<dependency from="1" to="3" label="dve|tri|štiri"/>
<dependency from="1" to="4" label="del"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="instrumental"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="instrumental"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<syntactic_structure id_nsss="90" id_new="16" id_old="38" LBS="gbz_pp_sbz6" NSSS="gg-zp-d-s6">
<!--
example: pripeljati se z mopedom
name: LBS-048
gramrel: =S_%(3.lempos)_g6
directive: TRINARY
regex POS: 1:glagol sise{0,2} 3:predlog brez_GSVDK{0,5} 2:samost_oro
regex tree: ([msd=G.*]([deprel=(dve|tri|štiri)&msd=Do]([deprel=dol&msd=S...o])))
-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="gg"/>
<component cid="2" type="core" name="zp"/>
<component cid="3" type="core" name="d"/>
<component cid="4" type="core" name="s6"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="1" to="2" label="del"/>
<dependency from="4" to="3" label="dol"/>
<dependency from="1" to="4" label="dve|tri|štiri"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="verb"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="pronoun"/>
<feature type="reflexive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
<feature selection="all"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="instrumental"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="4">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="instrumental"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>
<!-- SECTION 11 // TRINARY: verb_1-NOUN_2 - REPLICATES SECTION 10 -->
<!-- SECTION 12 // TRINARY: ADJ_1-noun_2 -->
<syntactic_structure id_nsss="26" id_new="26" id_old="39" LBS="pbz0_pp_sbz2" NSSS="p0-d-s2">
<!--
example: VELJAVEN do decembra / izdelan iz BOMBAŽA
name: LBS-054
gramrel: =S_%(3.lempos)_p2
directive: TRINARY
regex POS: 1:pridevnik 3:predlog brez_GSVD{0,5} 2:samost_rod
regex tree: ([msd=P.*]([deprel=(dol|dve|tri|štiri)&msd=Dr]([deprel=dol&msd=S...r])))
-->
<!--[KD 30012019] dol=razgret od hoje; dve=odvisen od podpisa;
tri=sestavljeno iz glave; štiri=ganjen zaradi predloga-->
<system type="JOS">
<components order="fixed">
<component cid="1" type="core" name="p0"/>
<component cid="2" type="core" name="d"/>
<component cid="3" type="core" name="s2"/>
</components>
<dependencies>
<dependency from="#" to="1" label="#"/>
<dependency from="3" to="2" label="dol"/>
<dependency from="1" to="3" label="dol|dve|tri|štiri"/>
</dependencies>
<definition>
<component cid="1">
<restriction type="morphology">
<feature POS="adjective"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="lemma"/>
</representation>
</component>
<component cid="2">
<restriction type="morphology">
<feature POS="preposition"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
<component cid="3">
<restriction type="morphology">
<feature POS="noun"/>
<feature case="genitive"/>
</restriction>
<representation>
<feature rendition="word_form"/>
</representation>
</component>
</definition>
</system>
</syntactic_structure>