pull/1/head
ozbolt 5 years ago
parent 6a221ae8fe
commit 40b6a07839

@ -0,0 +1,11 @@
# Navodila
Potrebne datoteke:
* korpus v "ssj500k obliki"
* definicije struktur
* Python 3.5+
Priporocam: pypy3 paket za hitrejse poganjanje.
Primer uporabe: `python3 wani.py ssj500k.xml Kolokacije_strukture.xml izhod.csv`
Loading…
Cancel
Save