Browse Source

Updated About

master
Luka 3 months ago
parent
commit
682beabdcb
  1. 4
      src/main/resources/message_en.properties
  2. 4
      src/main/resources/message_sl.properties

4
src/main/resources/message_en.properties

@ -1,5 +1,5 @@
# general
window.title=LIST 1.0
window.title=LIST
hyperlink.help=Help
button.language=SL
@ -282,7 +282,7 @@ exportFileName.wordSets=word-sets
exportFileName.gram=-gram
exportFileName.skip=-skip
about.header=LIST – Corpus Extraction Tool\nVersion: 1.0 (Last update: 21 March 2019)\nAuthors: Luka Krsnik, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Aleksander\n Ključevšek, Simon Krek, Marko Robnik Šikonja
about.header=LIST – Corpus Extraction Tool\nVersion: 1.2 (Last update: 18 November 2019)\nAuthors: Luka Krsnik, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Aleksander\n Ključevšek, Simon Krek, Marko Robnik Šikonja
about.description=The LIST corpus extraction tool is a program for extracting lists from text corpora on the\n levels of characters, word parts, words, and word sets. The program was developed within\n the New Grammar of Modern Standard Slovene: Resource and Methods project (J6-8256),\n which was financially supported by the Slovenian Research Agency between 2017 and 2020.\n The authors acknowledge the financial support from the Slovenian Research Agency\n (research core funding No. P6-0411 Language Resources and Technologies for Slovene).\n
about.signature=Publisher: Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana,\nJožef Stefan Institute,\nFaculty of Computer and Information Science, University of Ljubljana
about.footer=Maintenance: Centre for Language Resources and Technologies, University of Ljubljana\nThe program is available under the Apache2 licence at CLARIN.si and GitHub.

4
src/main/resources/message_sl.properties

@ -1,5 +1,5 @@
# general
window.title=LIST 1.0
window.title=LIST
hyperlink.help=Pomoč
button.language=EN
@ -282,7 +282,7 @@ exportFileName.wordSets=besedni-nizi
exportFileName.gram=-gram
exportFileName.skip=-preskok
about.header=LIST, korpusni luščilnik\nRazličica: 1.0 (Zadnja posodobitev: 21. marec 2019)\nAvtorji: Luka Krsnik, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Aleksander\n Ključevšek, Simon Krek, Marko Robnik Šikonja
about.header=LIST, korpusni luščilnik\nRazličica: 1.2 (Zadnja posodobitev: 18. november 2019)\nAvtorji: Luka Krsnik, Špela Arhar Holdt, Jaka Čibej, Kaja Dobrovoljc, Aleksander\n Ključevšek, Simon Krek, Marko Robnik Šikonja
about.description=Korpusni luščilnik LIST je program za luščenje spiskov iz besedilnih korpusov na nivojih\n znakov, besednih delov, besed in besednih nizov. Nastal je v okviru projekta Nova slovnica\n sodobne standardne slovenščine: viri in metode (J6-8256), ki ga je med letoma 2017 in 2020\n sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega\n proračuna. Raziskovalni program Jezikovni viri in tehnologije za slovenski jezik (št. P6-0411)\n je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije iz državnega\n proračuna.
about.signature=Izdajatelj: Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani,\nInstitut "Jožef Stefan",\nFakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani
about.footer=Vzdrževanje programa: Center za jezikovne vire in tehnologije Univerze v Ljubljani\nProgram je dostopen pod licenco Apache2 na repozitorijih CLARIN.si in GitHub.

Loading…
Cancel
Save