lexonomy_custom_editor/res/vsms1.xml

394 lines
33 KiB
XML

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<dictionary>
<entry>
<head>
<status>LBS</status>
<headword>
<lemma>aplikativen</lemma>
</headword>
<grammar>
<category>pridevnik</category>
</grammar>
<labelList/>
<comment/>
</head>
<body>
<senseList>
<sense id="834324">
<labelList>
<label type="number">plural</label>
<label type="domain">Construction</label>
</labelList>
<definitionList>
<definition type="indicator">object</definition>
<definition type="general">an object for living</definition>
</definitionList>
<translationContainerList>
<translationContainer cluster="1">
<labelList>
<label type="type3">value7</label>
</labelList>
<translation targetLang="hun" source="source1">hiša</translation>
<explanation/>
</translationContainer>
<translationContainer cluster="1">
<translation targetLang="hun">dom</translation>
</translationContainer>
</translationContainerList>
<exampleContainerList>
<exampleContainer>
<corpusExample example_id="4343" modified="true" audio="audio-465346">Kupili smo <comp role="headword">hišo</comp>.</corpusExample>
<translationContainer>
<labelList>
<label type="type5">value8</label>
</labelList>
<translation targetLang="hun">Blah blah blah 1.</translation>
</translationContainer>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample lexical_unit_id="19" type="collocation" audio="audio-56643" frequency="200" logDice="1.1">
<comp role="collocate">si</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_blahblah">ogledati</comp>
<comp role="headword">hiša</comp>
</multiwordExample>
<translationContainer>
<translation targetLang="hun" source="source2" audio="audio-blah-77242">blah blah2</translation>
</translationContainer>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample example_id="552439" modified="false" lexical_unit_id="19"><comp role="collocate">Ogledali</comp> smo <comp role="collocate">si</comp> <comp role="headword">hišo</comp>.</corpusExample>
<translationContainer>
<translation targetLang="hun" source="source2">Blah blah blah 3.</translation>
</translationContainer>
</exampleContainer>
</exampleContainerList>
</sense>
<sense>
<labelList>
<label type="domain" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">v znanosti</label>
</labelList>
<definitionList>
<definition type="indicator" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">uporaben v praksi</definition>
</definitionList>
<translationContainerList/>
<exampleContainerList>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="1" frequency="384" logDice="5.45" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativna</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_raziskava" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">raziskava</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="1" frequency="46" logDice="3.56" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativna</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_znanost" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">znanost</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="2" frequency="83" logDice="5.17" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativno</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_raziskovanje" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">raziskovanje</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="2" frequency="80" logDice="2.94" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativno</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_znanje" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">znanje</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="3" frequency="42" logDice="0.68" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativno</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_področje" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">področje</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="3" frequency="71" logDice="8.04" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativno</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_naravoslovje" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">naravoslovje</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="4" frequency="361" logDice="4.02" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativni</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_projekt" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">projekt</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="4" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativni</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_program" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">program</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">V podjetju imamo za opravljanje <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativnih</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> </comp><comp kol="raziskava" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">raziskav</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> zelo dobro opremljene mikrobiološke laboratorije.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Postopek kloniranja so razvili v <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativnih</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> </comp><comp kol="raziskava" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">raziskavah</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> v farmacevtski industriji.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Tisti, ki dajejo denar, pa so običajno bolj naklonjeni <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativnim</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> </comp><comp kol="znanost" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">znanostim</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">, ker so tako bližje proizvodu, ki ga lahko z dobičkom prodajo.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Če je cilj <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativne</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> </comp><comp kol="znanost" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">znanosti</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> predvsem aplikacija sama in jo poganja predvsem ekonomski interes, so cilji čiste znanosti predvsem razumevanje, pojasnjevanje in poenotenje ter povezovanje parcialnih znanj v širše teorije oziroma paradigme.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Ukvarjala se je tudi z <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativnim</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> </comp><comp kol="raziskovanje" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">raziskovanjem</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> - uvajanjem nekaterih teorij v prakso.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Aplikativno</comp>
<comp kol="raziskovanje" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">raziskovanje</comp>
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> je usmerjeno v pridobivanje znanja ali razumevanja za določanje načinov, s katerimi lahko zadovoljimo spoznane ali opredeljene potrebe.</comp>
</corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">V sedmih letih delovanja so pridobili dober predavateljski kader, ki izhaja iz prakse in je osnova za posredovanje sodobnih ter uporabnih <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativnih</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> </comp><comp kol="znanje" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">znanj</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> študentom.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Nadaljnje znanstveno delo je nujno potrebno, drugače <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativno</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> </comp><comp kol="znanje" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">znanje</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> zastara.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Zanj bodo poskrbeli pri podjetju Infotehna, zraven pa bodo uveljavili tudi rešitev my - process na različnih <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativnih</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> </comp><comp kol="področje" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">področjih</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">, kot so ISO, tehnična dokumentacija, standardni operativni postopki, elektronski računi, pogodbe z dobavitelji in podobno.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">S posploševanjem nepravilnosti, ki nedvomno obstajajo v posameznih delih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, bi neupravičeno prizadel tiste posameznike in institucije, ki dosegajo spoštovanja in priznanja vredne rezultate na <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativnem</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> in teoretičnem </comp><comp kol="področje" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">področju</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> znanosti.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Politehnika namerava v Ajdovščini izvajati študijske in raziskovalne programe s področja <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativnega</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> </comp><comp kol="naravoslovje" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">naravoslovja</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> in jih povezovati z lokalno industrijo.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Prihodnji mesec bodo na šoli za <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativno</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> </comp><comp kol="naravoslovje" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">naravoslovje</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> začeli s podiplomskim programom karakterizacija materialov, začel pa se bo tudi univerzitetni študijski program okolje.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Ob pedagoškem in znanstvenem delu je sodeloval tudi pri <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativnih</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> raziskovalnih </comp><comp kol="projekt" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">projektih</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Spodbujati bi morala več <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativnih</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> </comp><comp kol="projekt" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">projektov</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">, ki bi služili slovenski industriji.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Razvoju slovenskega orodjarstva bi pomagalo tudi, če bi ministrstvo za znanost in tehnologijo namenjalo večji del sredstev iz proračuna za <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativne</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> tehnološke in razvojne </comp><comp kol="program" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">programe</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Z ustanovitvijo Regijskega višje in visokošolskega študijskega središča v Celju bodo dobile vse gospodarske in negospodarske dejavnosti v regiji možnost neposrednega vpliva na nastajanje sodobnih, <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativnih</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> in tržno zanimivih izobraževalnih </comp><comp kol="program" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">programov</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">, prilagojenih specifičnim potrebam sodobnega družbenega in tehnološkega razvoja.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="5" type="grammaticalCombination" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">temeljni</comp>
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">in</comp>
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativni</comp>
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">raziskovalni</comp>
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">projekti</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
</exampleContainerList>
</sense>
<sense>
<labelList/>
<definitionList>
<definition type="indicator" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">v računalništvu</definition>
</definitionList>
<translationContainerList/>
<exampleContainerList>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="6" frequency="101" logDice="2.94" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativna</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_rešitev" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">rešitev</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="6" frequency="95" logDice="2.91" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativna</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_oprema" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">oprema</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="7" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativni</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_program" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">program</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">V sodelovanju z domačimi partnerji ponujajo tudi <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativne</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> programske </comp><comp kol="rešitev" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">rešitve</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> za računovodstvo, bančništvo, proizvodnjo, procesno vodenje in geografske informacijske sisteme.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Kranjsko podjetje Četrta pot je eden od največjih slovenskih proizvajalcev celovitih <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativnih</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> in strojnih </comp><comp kol="rešitev" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">rešitev</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> za brezkontaktno identifikacijsko tehnologijo v okoljih Linux, Windows, Unix in DOS.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Dejavnosti so več ali manj znane, to je priprava, prireditev ali zamenjava strojne opreme, sistemske programske opreme in <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativne</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> </comp><comp kol="oprema" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">opreme</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Pri razvoju <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativne</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> programske </comp><comp kol="oprema" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">opreme</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> smo se popolnoma usmerili v spletno okolje.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Sicer pa Intereuropa v sistemu uporablja nekaj standardne programske opreme, del <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativnih</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> </comp><comp kol="program" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">programov</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> pa so razvili tudi sami.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<corpusExample modified="false" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">Nagrado smo dobili za <comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativni</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/"> računalniški </comp><comp kol="program" role="collocate" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">program</comp><comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">, ki bistveno izboljšuje naš proizvodni proces.</comp></corpusExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="5" type="grammaticalCombination" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">sistemska</comp>
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">in</comp>
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativna</comp>
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">programska</comp>
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">oprema</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
</exampleContainerList>
</sense>
<sense>
<definitionList>
<definition type="indicator" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">NEUVRŠČENO</definition>
</definitionList>
<exampleContainerList>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="6" frequency="33" logDice="8.6" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativen</comp>
<comp role="collocate" sloleks="_ne" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">kineziologija</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="7" frequency="16" logDice="6.65" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativna</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_fiziologija" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">fiziologija</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="8" frequency="9" logDice="6.31" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativna</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_meteorologija" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">meteorologija</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="9" frequency="12" logDice="6.17" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativna</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_etnologija" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">etnologija</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="10" frequency="18" logDice="6.02" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativna</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_elektrotehnika" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">elektrotehnika</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="11" frequency="6" logDice="5.95" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativna</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_botanika" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">botanika</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="12" frequency="13" logDice="5.06" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativna</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_ekologija" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">ekologija</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="13" frequency="8" logDice="3.29" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativen</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_sveženj" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">sveženj</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="14" frequency="14" logDice="2.98" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativen</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_strežnik" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">strežnik</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="15" frequency="7" logDice="2.98" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativna</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_matematika" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">matematika</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="16" frequency="37" logDice="0.68" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativen</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_razvoj" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">razvoj</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="17" frequency="31" logDice="1.47" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativna</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_naloga" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">naloga</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="18" frequency="13" logDice="2.23" structureName="PBZ0 sbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativno</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_S_prizadevanje" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">prizadevanje</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="19" frequency="11" logDice="8.87" structureName="PBZ0 in/ali pbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativen</comp>
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">in</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_P_podoktorski" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">podoktorski</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="20" frequency="29" logDice="7.73" structureName="PBZ0 in/ali pbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="collocate" sloleks="LE_P_bazičen" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">bazičen</comp>
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">in</comp>
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativen</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="21" frequency="188" logDice="5.97" structureName="PBZ0 in/ali pbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="collocate" sloleks="LE_P_temeljen" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">temeljen</comp>
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">in</comp>
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativen</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="22" frequency="5" logDice="5.38" structureName="PBZ0 in/ali pbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="collocate" sloleks="LE_P_metodološki" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">metodološki</comp>
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">in</comp>
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativen</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="23" frequency="50" logDice="3.59" structureName="PBZ0 in/ali pbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativen</comp>
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">in</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_P_razvojen" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">razvojen</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="24" frequency="6" logDice="1.57" structureName="PBZ0 in/ali pbz0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativen</comp>
<comp role="other" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">in</comp>
<comp role="collocate" sloleks="LE_P_industrijski" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">industrijski</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="25" frequency="8" logDice="7.23" structureName="rbz PBZ0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="collocate" sloleks="LE_R_raziskovalno" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">raziskovalno</comp>
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativen</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="26" frequency="14" logDice="5.95" structureName="rbz PBZ0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="collocate" sloleks="LE_R_razvojno" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">razvojno</comp>
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativen</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
<exampleContainer>
<multiwordExample cluster="27" frequency="7" logDice="5.68" structureName="rbz PBZ0" type="collocation" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">
<comp role="collocate" sloleks="LE_R_programsko" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">programsko</comp>
<comp role="headword" xmlns:lxnm="http://www.lexonomy.eu/">aplikativen</comp>
</multiwordExample>
</exampleContainer>
</exampleContainerList>
</sense>
</senseList>
</body>
</entry>
</dictionary>