You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 
 

33 lines
1.3 KiB

NAVODILA ZA NAMESTITEV:
1) vso kodo prekopiraj na strežnik v ustrezen direktorij, ki je dosegljiv na spletu
2) ustvari bazo
- ustvari novo bazo z imenom dialectsdb
- ustvari uporabnika, ki ima ustrezne privilegije (vse) nad to bazo
- uvozi tabele iz dialectsdb.sql (brez vnesenih podatkov)
3) uredi naslednje nastavitve
- v datoteki iknb/api/DBconnect.php nastavi up. ime in geslo za dostop do baze
$databaseUsername = 'ime';
$databasePassword = 'geslo';
- v datoteki iknb/api/config.php nastavi direktorij, v katerem se nahaja aplikacija
define('APP_PATH', '/iknb');
- v datoteki iknb/app.module.js nastavi pot do direktorija, če je aplikacija v direktoriju, sicer naj bo to prazen niz:
APP_PATH: '/iknb'
- v datoteki iknb/admin/admin.module.js nastavi pot do direktorija, če je aplikacija v direktoriju, sicer naj bo to prazen niz:
APP_PATH: '/iknb'
- v datoteki iknb/api/.htaccess dodaj pravilo, če je aplikacija v direktoriju iknb (oz. ustrezno drugo pravilo):
RewriteBase /iknb/
- za cel direktorij iknb\resources\audio (in vse datoteke) spremeni pravice na pisanje in izvajanje:
chmod -R 777 audio
4) v bazi je že vpisan administrator urednik, geslo pa je TaStaraHisaKmecka
5) administracija aplikacije je dosegljiva na spletu na /admin