lexonomy_editor_vsms/README.txt
2019-03-06 23:32:02 +01:00

39 lines
2.4 KiB
Plaintext

Mal dokumentacije
Datoteke:
1) hamburger.png - slikca za hamburger meni
2) main.js - javascript koda,
3) main.css - stili
4) main.xslt - pretvorba xml -> html
5) copy.py - neke vrste linker
Da proizvedemo koncno kodo, pozenemo `python3 copy.py`. Ta potem koncno kodo vrze v "Ctrl-C" (x11 clipboard...), tako da lahko zatem kar prilepimo kodo v lexonomy. Dela na ta nacin, da zamenja "XSLFILE" z vsebino main.xslt, "CSS" z vsebino main.css in "HAMBURGER" z base64 kodirano vsebino hamburger.png datoteke.
main.xslt je delno popravljen in pociscen xslt iz "view" pogleda, ampak se vedno je kar v bogem stanju. Videti je, da se uporabljajo atributi iz xml-a, ki jih tam sploh ni. Ti atributi se v xml dodajo pred pretvorbo z uporabo javascripta.
main.css so pac stili, tu spreminjamo barve, fonte ipd. Zal je veliko stilov ostalo tudi v xslt (nisem vse lepo popucal in locil...).
Potem pa main.js. Tu je veliko stvari in upam, da sem stvari lepo locil, tu je opis bolj vaznih funkcij:
- prevodi: seznam <prevod> elementov v xml datoteki
- zgledi: seznam <zgledi> elementov v xml datoteki
- vecjez: seznam <vecjez> elementov v xml datoteki, ki vsebujejo prevode
- xml: sama xml datoteka
- original: uporabljeno za debugging, se lahko zbrise
- prevod_locations: jquery selectorji za mesta, kjer se nahajajo vecjez starsi od prevodov.
- zgledi_locations: podobno kot zgoraj, samo za zglede
- storeXml: vzame xml datoteko in pobere ven prevode, zglede, doda prevod_id-je, line_num in zgled_id, spremeni informacijo o semicolon. Vse pac kar potrebujemo, da lahko xslt ustvari uporaben html
- loadDependencies: nalozi z interneta knjizice, zaenkrat samo sweet-modal
- moveLeft, moveRight, cut, move_to_end, bin, change, semicolon: hamburger meni akcije za prevode.
- add: akcija za + knof pri prevedkih
- action: kontroler za vse akcije v hamburger meniju.
- zgledPrevod: funkcija, ki se izvede, ce dodamo nov prevod za zgled
- registerCallbacks: z jquerijem registriramo vse klike in tako...
- clanekOldCode: definira/registrira akcije zgornjih modrih knofov (to je se del kode iz view)
- editor: "min" koda: nalozi xml, ga "popravi", renderira z xsltProcessor() objektom, doda css stile in potem pozene potrebne klice
- show_modal: funkcija, ki uporabi sweet-modal za dodajanje prevedkov
- harvester: funkcija ki se izvede ob "save" - tu samo postimamo <pp> elemente in vrnemo storeXml
- xslt, css: vsebina teh dveh datotek.